Algemeen
Je privacy is erg belangrijk voor ons. We willen je persoonsgegevens op een wettelijke, correcte en transparante manier verwerken. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we van jou als natuurlijke persoon verzamelen en verwerken.
We hebben het hier altijd over gegevens van jou als klant, als mogelijk toekomstige klant of als andere betrokkene, zoals contactpersoon van een bedrijf.

Verantwoordelijke voor het privacybeleid
Mobireno BVBA, met maatschappelijke zetel gelegen te 2018 Antwerpen aan de Van Geertstraat 20, is de verantwoordelijke voor het privacybeleid. Voor alle vragen en/of opmerkingen kan u ons contacteren via het contact formulier.

Wijzigingen aan het privacybeleid
In het kader van dienstwijzigingen of wijzigende wetgeving kan dit privacybeleid wijzigen.
Bij belangrijke wijzigingen zullen wij u zo mogelijk persoonlijk op de hoogte brengen waar nodig.

Verzamelde persoonsgegevens
Wij verzamelen alle persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de tussen ons en de klant bestaande overeenkomst.
Dit wil zeggen uw naam, adres, contactgegevens (email en/of telefoon) om u te kunnen contacteren en terplaatse onze werken te kunnen uitvoeren.
Ook houden vragen we persoonlijke gegevens in verband met onze diensten (bijvoorbeeld afmetingen huis)
Daarnaast zijn we ook wettelijk verplicht gegevens van de verkoop van diensten bij te houden.
Ook kan het zijn dat we foto's nemen van de woning voor, tijdens en na de renovatie voor marketing doeleinden. Hier vragen we uiteraard vooraf toelating voor.
Tot slot wordt uw digitale referentie via Google Analytics verzameld en verwerkt.

Waarvoor gebruiken we de verzamelde persoonsgegevens?
- Om u te identificeren
- Om u te contacteren
- Om u onze diensten te kunnen verlenen
- Als referentie voor marketingdoeleinden, waarvoor we expliciet toelating vragen.

Persoonsgegevens worden niet bewust en zonder expliciete toelating aan derde partijen doorgegeven.

Bewaring en beveiliging van persoonsgegevens
Wij vinden het belangrijk dat uw gegevens op een veilige manier worden behandeld. Daarom wordt gebruik gemaakt van diverse beveiligingstechnologieën en –maatregelen om uw gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking.